Volodarskyi Yevhen

Doctor of technical sciences, specialty 05.11.16 — information-measurement system.
Professor of Automation Experimental Research Department.

Professor of Automation Experimental Research Department, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute», Ukraine.

ORCID ID: 0000-0003-2573-6543

SCOPUS ID: 16479343800

Publications

  1. Ye. Volodarskyi, Z. Warsza 2/2017 Zastosowanie metod odpornościowych w analizie dokładności pomiarów międzlaboratoryjnych (1) Zasady statystyki odpornościowej, metoda Hubera czyli Algorytm-A. Pomiary Automatyka Robotyka. pр. 47-55. [In Polish]
  2. Ye. Volodarskyi, Z. Warsza 3/2017 Zastosowanie metod odpornościowych w analizie dokładności pomiarów międzylaboratoryjnych (2) Ocena niepewności pomiarów metodą odporną Algorytm S. Pomiary Automatyka Robotyka. pр. 45-51. [In Polish]
  3. Ye. Volodarskyi, Z. Warsza, M. Dobrolyubova 4/2018 Zastosowanie kart kontrolnych Hotellinga w kontroli jakości wielopametrowego procesu technologicznego Przemyczl chemiczny. 97 pр. 579-584. [In Polish]
  4. Ye. Volodarskyi, L. Kosheva, M. Klevtsova September 10-14, 2018 Formation of the rule decision-making about suitability products on the basis of the Adaptive algorithm. Proceedings of 28th International scientific symposium «Metrology and metrology assurance 2018». pр. 332-335.