Surdu Mykhailo

Doctor on technical sciences, 05.11.05 —  methods and devises of the electrical and magnetic measurements.

SCOPUS ID: 57195477228

Publications

 1. M. N. Surdu 2019 A variational method for calibrating of the impedance meters. Part 1. Basic provisions. [Вариационный метод калибровки измерителей импеданса. Ч. 1. Основные положения.] Application «Metrology» to the journal Measurement Techniques. № 2, pp. 27-43. [In Russian]
 2. M. N. Surdu 2019 A variational method for calibrating of the impedance meters. Part2. Basic provisions. [Вариационный метод калибровки измерителей импеданса. Ч. 2. Реализация метода.] Application «Metrology» to the journal Measurement Techniques. № 2, pp. 44-60. [In Russian]
 3. M. Surdu 01.08. 2018 Variational calibration. [Варіаційне калібрування.] Chapter 3. Metrologia, IntechOpen. [In Ukrainian] DOI: 10.5772/intechopen.71144.
 4. D. Surdu, M. Surdu 2017 Peculiarities of the accurate AC phase controlled bridge realization. [Особливості реалізації прецизійних мостів змінного струму з фазовим керуванням.] UMG. № 1, pp. 37-42 [In Ukrainian]
 5. M. Surdu. Z. Monastyrskiy 2015 Variational Methods of immitance measurement uncertainty improvement. [Варіаційні методи підвищення точності вимірювачів імпедансу.] National Aсademy of Science of Ukraine. pp. 385 [In Ukrainian]
 6. D. Surdu, M. Surdu 2015 AC bridges with phase controlled dividers — theory and experimental results. [Мости змінного струму з фазовим керуванням — теорія та експериментальні результати.] UMG. № 3. [In Ukrainian]
 7. D. Surdu, M. Surdu 2015 Methods of the improving of the discreetness of the dividers with phase control. [Методы зменьшеня дискретності подільників напруги с фазовым керуванням.] M&P. № 2. [In Ukrainian]
 8. М. Surdu. A. Lameko. A. Panich 2014 Analysis of the uncertainty sources of the logarithmic impedance meters — measuring circuit. [Аналіз джерел похибок логарифмічних вимірників параметрів імпедансу — вимірювальний ланцюг] М&P. № 6, pp. 29-35. [In Ukrainian]
 9. D. Surdu. M. Surdu. A. Lameko. S. Kursin. 2013 An automatic bridge for the comparison of the impedance standards. [Автоматичний міст для порівнювання еталонів імпеданса.] Measurement. 46, pp. 3701–3707. [In Ukrainian]
 10. М. Surdu. M. Mukharovcky. Lameko. A. Akhmadov. S. Akhmadov 2013 State primary standard of the electrical inductance and dissipation factor. [Державний еталон одиниць електричної індуктивності і кута втрат». Вісник інженерної академії України.] Bulletin of Engineering Akademy of Ukraine. volume 3-4, pp. 246-250. [In Ukrainian]
 11. D. Surdu. M. Surdu 25.06.2013 Method of the forming of the voltages with calculated ratios. [Спосіб формування напруг із заданим відношенням.] State Register of Patents. Patent of Ukraine № 102277. bulletin № 12. [In Ukrainian]
 12. М. Surdu. A. Lameko. A. Panich. Т. Shvets 2013 Analysis of the uncertainty sources of the logarithmic impedance meters — vector voltmeter. [Аналіз джерел похибок логарифмічних вимірників параметрів імпедансу — векторний вольтметр] М&P. № 3, pp. 23-29. [In Ukrainian]
 13. M. Surdu. A. Lameko. L. Semenycheva. E. Abrosimov. A. Mamonov 2013 Automatic wide range transformer bridge for measurement of capacitance and dissipation factor. [Автоматичний широко діапазонний трансформаторний міст для вимірювання ємності та фактору втрат] Measurement Techniques. Vol. 56. No. 9. [In Ukrainian]
 14. M. N. Surdu, A. L. Lameko, D. M. Surdu, and S. N. Kursin 2012 An automatic precision system for metrological backup of measurement of impedance parameters. Part 1 — operating principles. [Автоматична прецизійна система для метрологічного забезпечення вимірювання параметрів імпедансу. Ч.1- принципи дії.] Measurement Techniques. Vol. 55. No. 7, pp. 51-58. [In Ukrainian]
 15. M. N. Surdu, A. L. Lameko, D. M. Surdu, and S. N. Kursin 2013 An automatic precision system for metrological backup of measurement of impedance parameters. Part 2-Тechnique and Results of experimental investigations. [Автоматична прецизійна система для метрологічного забезпечення вимірювання параметрів импеданса. Ч.2 — Методика та результати експериментальних досліджень.] Measurement Techniques. Vol. 55. No.10, pp. 48-55. [In Ukrainian]
 16. M. Surdu, A. Lameko 2012 Variation of the operating mode of a standard measure to extend the range in apparatus for measuring the resistance of platinum resistance thermometers. [Про варіації режиму еталонної міри для розширення меж в апаратурі вимірювання опору платинових термометрів.] Measurement Techniques. Volume 54. Issue 10, pp. 1136-1141. [In Ukrainian]
 17. М. Surdu, M. Mukharovcky, A. Lameko, V. Gavrilkin, A. Akhmadov, O. Akhmadov, V. Kopshin, F. Grinevich, O. Ornatsky 2011 New technologies of precise electrical measurements. [Нові технології прецизійної електрометрії] M&P. №1, pp. 22-26. [In Ukrainian]
 18. М. Surdu, M. Mukharovcky, A. Lameko, I. Karpov, S Kursin 2011 Peculiarities of the two channel vector voltmeter of AC bridges calibration. [Особливості калібрування двоканального векторного вольтметра моста змінного струму] № 1, pp. 25-30. [In Ukrainian]
 19. М. Surdu, A. Lameko, A. Panich 2011 Improving of the uncertainty of measurement in logometric impedance meters. [Про зменшення похибки вимірювання в логометрічних вимірювачах прямого перетворення] UMG. № 2, pp. 17-24. [In Ukrainian]
 20. М. Surdu, A. Lameko, O. Labuzov 2010 Precision RLC-meter. [Прецизійний RLC-метр] Measurement Techniques. 9, pp. 54-56. [In Ukrainian]
 21. M. Surdu, O. Labuzov, O. Lameko 25.03.2010 Method of impedance measurement by multi range meter. [Спосіб багато діапазонного вимірювання параметрів імпедансу] State Register of Patents. Patent of Ukraine № 90787. bulletin № 6. [In Ukrainian]
 22. A. Akhmadov, S. Akhmadov, D. Surdu, M. Surdu 2010 ДСТУ 7161:2010. State Standard of the units of electrical inductance and dissipation factor. [Державний еталон одиниць eлектричної індуктивності та кута втрат] [In Ukrainian]
 23. M. Surdu, O. Lameko, D. Surdu, S. Kursin 2010 Precision wide range quadrature balanced phase shifter. [Прецизійні широкодіапазонні квадратурний фазообертачі зі зрівноваженням.] M&P. № 5, pp. 12-18. [In Ukrainian]
 24. D. Surdu, M. Surdu, A. Lameko, S. Akhmadov 2009 Peculiarities of the uncertainty determination for vector quantities reproduction and transfer. [Особливості визначення непевності відтворення та передавання векторних величин.] Systems of the processing of information. № 5, pp. 110-112. [In Ukrainian]
 25. M. Surdu, O. Lameko, O. Panich, O. Labuzov 2009 Precision RLC-meter MNS-1100. [Прецизійний вимірник імпедансу МНС-1100.] М&P. № 3, pp. 16-22. [In Ukrainian]
 26. M. Surdu, A. Akhmadov, S. Akhmadov, M. Mukharovsky 2009 Analog phase divider and method of its calibration. [Аналоговий подільник фази и спосіб його авто калібрування.] Measuring and digital technique in technologic process. № 2, pp. 32-39. [In Ukrainian]
 27. M. Surdu, A. Akhmadov, S. Akhmadov, S. Kursin, A. Lameko, M. Mukharovsky 2008 Precision comparator for reproduction and transfer of the inductance unit in range of measurement. [Прецизійний компаратор для відтворення одиниці індуктивності та передавання ії розміру в діапазоні значень.] UMG. № 4, pp. 14-22. [In Ukrainian]